Zgłoszenie udziału w Konferencji


 

logo.jpg

 

Zgłaszam udział w XXIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
w dniach 27-29 września 2018 roku w Katowicach

Aby dane zostały przesłane, po wypełnieniu ankiety, należy kliknąć w przycisk "Wyślij" na samym dole strony!

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest komunikat: Twoje zgłoszenie na XXIV Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej zostało przyjęte.

 

Wysłanie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych TYLKO dla potrzeb przygotowania XXIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997)

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy
 

prof. dr hab.
dr hab.
dr
mgr inż.
mgr
inż.
lic.
Inne: 
E-mail
Telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym)
Instytucja delegująca
Miejscowość

Proszę o rachunek za opłatę konferencyjną

  • PTDE nie jest płatnikiem VAT - w miejsce Faktury VAT wystawia rachunek będący w pełni respektowanym dokumentem księgowym. 
  • Od 1 stycznia 2017 r. każdy rachunek dotyczący zakupów dokonywanych przez jednostki lub zakłady budżetowe gminy musi zawierać następujące dane:

    • pełne dane identyfikacyjne gminy jako nabywcy, tj.: jej nazwę, jej adres i jej NIP
    • dane identyfikacyjne jej jednostki organizacyjnej (np. szkoły,), tj.: nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres.
Nabywca rachunku: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
Ulica lub wieś, numer budynku i lokalu
Kod pocztowy i miejscowość
NIP nabywcy rachunku
Odbiorca rachunku: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
Ulica lub wieś, numer budynku i lokalu
Kod pocztowy i miejscowość
Zgłoszam przygotowanie wystąpienia konferencyjnego (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
Temat wystąpienia

Będę korzystać z obiadu w sobotę - 29 września 2018 r. 

(Rezygnacja z obiadu nie wiąże się z obniżeniem opłaty konferencyjnej.)

Jeśli mają Państwo inne uwagi lub prośby dotyczące zgłoszenia na konferencję, prosimy o wpisanie ich poniżej.