Zgłoszenie udziału w Konferencji


 

nagłówek

 

Zgłaszam udział w XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w dniach 22-24 września 2017 r. w Łodzi

Aby dane zostały przesłane, po wypełnieniu ankiety, należy kliknąć w przycisk "Wyślij" na samym dole strony!

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest komunikat: Twoje zgłoszenie na XXIII Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej zostało przyjęte.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy
 

E-mail
Telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym)
Instytucja delegująca
Miejscowość

Rachunek za opłatę konferencyjną

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej jest instytucją nie będącą płatnikiem VAT. PTDE w miejsce Faktury VAT wystawia rachunek będący w pełni respektowanym dokumentem księgowym. 

Odbiorca rachunku: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
Ulica lub wieś, numer budynku i lokalu
Kod pocztowy i miejscowość
NIP odbiorcy rachunku (gdy jest nim Instytucja)
Zgłoszam przygotowanie wystąpienia konferencyjnego (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
Temat wystąpienia

Będę korzystać z obiadu w niedzielę - 24 września 2017 r. 

(Rezygnacja z obiadu nie wiąże się z obniżeniem opłaty konferencyjnej.)

Jeśli mają Państwo inne uwagi lub prośby dotyczące zgłoszenia na konferencję, prosimy o ich wpisanie poniżej.

 

UWAGA:

Wysłanie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych TYLKO dla potrzeb przygotowania XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997)

nagłówek